Marenor

13 december 2017
CPJ-Consulting CPJ-Consulting CPJ-Consulting CPJ-Consulting

3wportal har designat en hemsida för ett sjömatsföretag.  Vi har även utvecklat språkstöd och interaktion mot livmedelsdatabasen Dabas för lättare produkthantering på webbplatsen.  

  • DNN som CMS
  • Design av 3wPortal AB
  • Interaktion mot Dabas
  • Flerspråkig sajt
 
Besök sidan