DNN finns på svenska, engelska och många andra språk. Eftersom DNN använder sig av separata språkfiler för varje språk är det enkelt att ändra översättningar och att lägga till översättningar om det saknas för ditt språk. Detta arbetssätt gör det även möjligt att enkelt hantera översättningar vid en uppdatering av DNN utan att dem blir överskrivna.

DNN använder sig av något som kallas för localization. Det gör det möjligt att publicera olika översättningar av sidor och moduler. DNN hanterar automatiskt sammanlänkning av översättningarna och guidar besökaren till rätt språk beroende på vart hon eller han befinner sig.

Localization har funnits i DNN sen flera år tillbaka och det gör sig perfekt för till exempel internationella e-handelsbutiker. Med DNN kan ni ha flera portaler under samma en och samma installation - vilket innebär att dessa portaler kan utnyttja samma system för era varor och integrationer mot aktuella affärssystem. Givetvis kan varje portal motsvara ett eget land och presenteras under separata domäner. Ni väljer sedan vilja av sidorna och modulerna som ska synas i alla länder och vilka som ska vara unika för ett specifikt land. DNN är mycket kraftfullt när det kommer till språkhantering och olika användarroller.